Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020

12 Nhân Đức của Mẹ Maria

Chuyên mục: Giáo Lý - Ngày đăng: 16.10.2020
Chia sẻ:

12 NHÂN ĐỨC CỦA MẸ MARIA 

1) Ba nhân đức đối thần: Tin, Cậy, Mến.
2) Bốn nhân đức trụ: Khôn ngoan, Công bằng, Can đảm, Tiết độ.
3) Ba nhân đức theo lời khuyên Phúc âm: Khiết tịnh, Khó nghèo, Tuân phục. 
4) Hai nhân đức theo gương Chúa Giêsu: Hiền từ và Khiêm nhượng.

Lạy Mẹ Maria, 12 nhân đức của Mẹ đã kết thành Triều Thiên 12 ngôi sao toả sáng để Mẹ dẫn đường chỉ lối cho chúng con đi. Xin cho chúng con luôn biết học nơi Mẹ các Nhân Đức để chúng con xứng đáng là con của Mẹ. Amen.

– HTKĐ –

Nguồn: https://hdmtggv.weebly.com/