Thứ Năm, ngày 13 tháng 08 năm 2020
Suy niệm Thứ Sáu tuần 19 thường niên. – Thánh Mácximilianô Maria Kônbê, Lm. tử đạo. Lễ nhớ

Thứ Sáu tuần 19 thường niên. – Thánh Mácximilianô Maria Kônbê, Lm. tử đạo. Lễ nhớ * Thánh nhân sinh ngày 8 tháng 1 năm 1894 tại Ba Lan. Người gia nhập Dòng Anh Em Hèn Mọn và năm 1918 thụ phong linh mục tại Rôma. Đầy lòng yêu mến nồng nàn đối với Đức Trinh…

Suy niệm Thứ Năm tuần 19 thường niên

THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 18,21 – 19,1 Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy…

Suy Niệm Thứ Tư tuần 19 thường niên

THỨ TƯ TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 18, 15-20 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con,…

Suy Niệm Thứ Ba tuần 19 thường niên. – Thánh Cơlara, trinh nữ. Lễ nhớ

THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN * Thánh nữ sinh năm 1193 tại Átxidi. Năm 18 tuổi, chị xin thánh Phanxicô cho được theo nếp sống khó nghèo. Thánh Phanxicô đã cho chị ở trong một căn nhà tồi tàn, gần nhà thờ thánh Đamianô ở cửa ngõ thành Átxidi. Em của thánh nữ tên là…

Thứ hai tuần 19 thường niên – THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính

Thứ hai tuần 19 thường niên – THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính * Phó tế Lôrenxô chịu tử đạo tại Rôma ngày 10 tháng 8 năm 258, sau đức Xít-tô II bốn ngày. Chuyện kể rằng người phải chịu cực hình lửa thiêu trên một chiếc giường sắt sau khi người đã phân…

Thứ Bảy tuần 18 thường niên. – Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ

Thứ Bảy tuần 18 thường niên. – Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ * Thánh nhân sinh quãng năm 1170, tại Ca-lê-ru-ê-ga, Tây Ban Nha. Người học thần học tại Pa-len-xi-a rồi làm kinh sĩ giáo phận Ốt-ma. Trước hết, người quy tụ một số phụ nữ về sống tại Pơ-rô-vin-lơ (Pháp), theo một tu luật,…

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên – A Lời Chúa: 1V. 19, 9a.11-13a; Rm. 9, 1-5; Mt. 14, 22-33 Ảnh: Google MỤC LỤC Trên sóng biển. 4 Con thuyền Giáo Hội 6 Biển đời. 8 Một điểm tựa duy nhất trên cõi đời 10 Đừng sợ. 14 Kêu cầu Danh Thánh Chúa…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 18 thường niên

THỨ SÁU TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 16, 24-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất…

Thứ năm đầu tháng, tuần 18 thường niên. – CHÚA HIỂN DUNG năm A. Lễ kính

Thứ năm đầu tháng, tuần 18 thường niên. – CHÚA HIỂN DUNG năm A. Lễ kính * Bốn mươi ngày trước lễ Suy Tôn Thánh Giá, lễ Hiển Dung nhắc cho các tín hữu nhớ rằng Chúa Kitô đã muốn ‘chuẩn bị tâm hồn các môn đệ khỏi vấp phạm vì khổ hình thập giá’. Nhưng đồng thời…

Suy Niệm Thứ Tư tuần 18 thường niên

THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 15, 21-28 Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị…

Thứ Ba tuần 18 thường niên năm A. – Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục. Bổn mạng các Linh mục. Lễ nhớ

Thứ Ba tuần 18 thường niên năm A. – Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục. Bổn mạng các Linh mục. Lễ nhớ * Thánh nhân sinh năm 1786 tại Lyon. Sau biết bao khó khăn gian khổ, người làm linh mục và được giao phó nhiệm vụ làm cha sở họ Ars thuộc giáo phận Benle. Người…

Suy Niệm Thứ Hai tuần 18 thường niên

THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN  Lời Chúa: Mt 14, 22-36 Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn…

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên A (Nhiều tác giả)

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên A (Nhiều tác giả) Lời Chúa: Is. 55, 1-3; Rm. 8, 35.37-39; Mt. 14, 13-21 Ảnh: Google MỤC LỤC Một tình yêu có thể sờ chạm đến được.  Quan tâm tới cái đói  Cộng tác với Chúa.  Các con hãy cho họ ăn – Lm Đam….

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 17 thường niên. – Thánh Anphong Maria Ligôri, gíam mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 17 thường niên. – Thánh Anphong Maria Ligôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ * Thánh nhân sinh năm 1696 tại Napôli. Người từ bỏ nghề luật sư để làm linh mục, rồi sau lại nhận trách nhiệm giám mục để loan báo tình yêu của Chúa Kitô. Người…

Thứ sáu tuần 17 thường niên. – Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục. Lễ nhớ. – Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và thánh Emmanuel Lê Văn Phụng. Lễ kính

Thứ Sáu tuần 17 thường niên. – Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục. Lễ nhớ. – Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và thánh Emmanuel Lê Văn Phụng. Lễ kính * Sinh năm 1491 tại Lôiôla miền Can-ta-bơ-ri-a. Lúc còn thanh niên, Inhaxiô theo binh nghiệp, phục vụ trong triều đình. Khi đã trở lại, người học…

Thứ năm tuần 17 thường niên. – Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ

Thứ năm tuần 17 thường niên. – Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ * Chào đời khoảng năm 380 ở miền I-mô-la, Ê-mi-li-a, cũng tại đó, người đã làm linh mục, rồi khoảng năm 424-431 được chọn làm giám mục Ra-ven-na. Trong tư cách mục tử, người nuôi dưỡng…

Suy Niệm Thứ Tư tuần 17 thường niên – Thánh nữ Mácta. Lễ nhớ

Thứ tư tuần 17 thường niên – Thánh nữ Mácta. Lễ nhớ * Mácta là chị của cô Maria và ông Lagiarô ở Bêtania. Trong sách Tin Mừng, thánh nữ xuất hiện ba lần: lần thứ nhất trong bữa ăn ở Bêtania, khi cùng với cô em là Maria tiếp đãi Đức Giêsu; lần thứ hai…

Suy Niệm Thứ Ba tuần 17 thường niên

THỨ BA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 13, 36-43 Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp lại rằng: “Kẻ gieo giống tốt…

Suy Niệm Thứ Hai tuần 17 thường niên

THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 13, 31-35 Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau…

Suy Niệm Chúa Nhật 17 Thường Niên năm A

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN A Lời Chúa: Mt 13, 44-52 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì…

Thứ bảy tuần 16 thường niên – THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính

Thứ bảy tuần 16 thường niên – THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính * Giacôbê là con ông Dêbêđê, là anh của thánh Gioan và là bạn của thánh Phêrô. Đây là những người dân chài ở hồ Ghen-nê-xa-rét đã đi theo tiếng gọi của ông Gioan Tẩy Giả trước khi theo Đức Giêsu, làm môn…

Suy Niệm Thứ Sáu tuần 16 thường niên

THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 13, 18-23 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó:…

Suy Niệm Thứ Năm tuần 16 thường niên

THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 13, 10-17 Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp lại: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai…

Suy Niệm Thứ tư tuần 16 thường niên – THÁNH NỮ MARIA MADALENA. Lễ Kính

Thứ Tư tuần 16 thường niên – THÁNH NỮ MARIA MADALENA. Lễ Kính * Vốn là người phụ nữ tội lỗi đã được Chúa Giêsu ban ơn tha thứ, Maria Mađalêna đã hết tình phục vụ Người. Trong cuộc thương khó, khi các Tông Đồ mạnh ai nấy chạy thì thánh nữ đã can đảm đứng…

Suy Niệm Thứ Ba tuần 16 thường niên

THỨ BA TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”. Nhưng Người…

Suy Niệm Thứ Hai tuần 16 thường niên

THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 12, 38-42 Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người trả lời: “Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ…

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên – A

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A Lời Chúa: Is. 55, 10-11; Rm. 8, 18-23; Mt. 13, 1-23 Ảnh: Google MỤC LỤC Hạt giống gieo vào đất tốt – ViKiNi 4 Hãy là mảnh đất tốt – Huệ Minh. 7 Đất tốt 11 Gieo giống. 13 Lòng quảng đại Thiên Chúa. 15 Gieo hạt giống…

Suy Niệm Thứ Bảy tuần 15 thường niên

THỨ BẢY TUẦN XV THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 12, 14-21 Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo Người, và ai có bệnh, đều được Người chữa lành. Người…

Suy Niệm Thứ Sáu tuần 15 thường niên

THỨ SÁU TUẦN XV THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 12, 1-8 Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: “Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được…

Suy Niệm Thứ Năm tuần 15 thường niên

THỨ NĂM TUẦN XV THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành…

Thứ Tư tuần 15 thường niên – Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ

Thứ Tư tuần 15 thường niên – Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ “Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn”. * Chào đời khoảng năm 1218 ở Ba-nho-rê-gi-ô, tỉnh Vitécbô, Bônaventura theo học triết lý rồi…

Suy niệm Thứ Ba tuần 15 thường niên

THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 11, 20-24 Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Hỡi Côrôzain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn…

Suy Niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm A

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A Ảnh: Google MỤC LỤC Ngược đời 3 Khiêm nhu. 5 Hiền lành. 7 Ách của Tôi êm ái 9 Khiêm nhường – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 12 Gió và mặt trời 15 Ở hiền gặp lành – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền. 20 Dịu hiền – Lm….

Thứ Bảy tuần 14 thường niên. – Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ

Thứ Bảy tuần 14 thường niên. – Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ * Chào đời quãng năm 480 tại Noóc-xi-a (Um-ri-a). Sau một thời gian theo học ở Rôma, Bênêđictô rút lui vào một hang ở Xu-bi-a-cô và bắt đầu sống đời ẩn sĩ, chiêu mộ các đồ đệ rồi chuyển đến Montê Cátxinô. Tại đây,…

Suy Niệm Thứ Sáu tuần 14 thường niên

THỨ SÁU TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 10, 16-23 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi…