Thứ Tư, ngày 14 tháng 04 năm 2021
Các Bài Suy Niệm Lễ Truyền Tin

Các Bài Suy Niệm Lễ Truyền Tin Các Bài Suy Niệm Lễ Truyền Tin MỤC LỤC Lễ Truyền Tin, LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP. 1 Một Đời Xin Vâng – Lm Giuse Đinh lập Liễm.. 6 Suy Niệm Của Đức Cha JB. Bùi Tuần. 11 Suy niệm của lm. Giu-se Lê Quang Uy, Dcct…

Suy Niệm Thứ Năm Tuần 33 Thường Niên

THỨ NĂM TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH. Lễ nhớ * Vượt lên trên những câu chuyện cổ kính thuật lại việc Đức Trinh Nữ Maria dâng mình vào Đền Thờ, Hội Thánh Đông Phương và Tây Phương ngày nay đều kính nhớ biến cố Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội…

Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay – Lễ TRUYỀN TIN

Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay – Lễ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng  * Chín tháng trước lễ Giáng Sinh, chúng ta mừng ngày Con Thiên Chúa nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Biến cố này được thánh Luca tường thuật lại trong phần đầu sách Tin Mừng của người. Phụng vụ ngày hôm…

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

SUY NIỆM LỄ MẸ THIÊN CHÚA (Nhiều Tác Giả) Bài Ðọc I: Ds 6, 22-27 “Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng”. Trích sách Dân Số. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành…

 Thứ Bảy tuần 3 Mùa Vọng

THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA VỌNG LỜI CHÚA: Lc 1, 46-56 Khi ấy, Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi…

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

 SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI * Ngay từ giây phút đầu tiên trong đời, Đức Maria đã được gìn giữ khỏi vương bất cứ tội lỗi nào, nhờ ân sủng do cái chết của Con mình. Như vậy, tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội được đặt căn bản trên đặc ân…