Thứ Bảy, ngày 15 tháng 08 năm 2020
Suy Niệm Thứ Hai tuần 5 mùa Chay

THỨ HAI TUẦN V MÙA CHAY Lời Chúa: Ga 8, 1-11 Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu…

Suy Niệm Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay

THỨ BẢY TUẦN IV MÙA CHAY Lời Chúa: Ga 7, 40-53 Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Ðấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?…

Suy Niệm Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay

THỨ NĂM TUẦN IV MÙA CHAY Lời Chúa: Ga 5, 31-47 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: “Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. Các…

Suy Niệm Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay

THỨ BA TUẦN IV MÙA CHAY Lời Chúa: Ga 5, 1-3a. 5-16 Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu,…

Suy Niệm Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay

THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY Lời Chúa: Ga 4, 43-54 Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người…

Dịch bệnh làm cho lòng người ra độc ác?

Dịch bệnh làm cho lòng người ra độc ác? Theo thống kê của diễn đàn kinh tế thế giới[1], cho đến nay, lịch sử nhân loại đã trải qua ít nhất 20 trận đại dịch trên toàn cầu. Trong đó, có những trận đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hàng chục cho đến…

Suy Niệm Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay

THƯ BẢY TUẦN III MÙA CHAY Lời Chúa: Lc 18, 9-14 Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt…

Suy Niệm Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay

THỨ SÁU TUẦN III MÙA CHAY Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là…

Suy Niệm Thứ năm 19/03/2020 – Thứ năm tuần 3 Mùa Chay – THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng

THỨ NĂM TUẦN III MÙA CHAY THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA  Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. * Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Maria, có sứ mạng “chăm sóc Đức Giêsu như một người cha”. Nhưng Chúa đã muốn người chủ Thánh Gia ở Nagiarét tiếp tục sứ mạng ấy trong…

Con người không toàn năng

Con người không toàn năng Covid-19 – Dấu chỉ thời đại (1) Giữa tâm đại dịch Covid-19, các tôn giáo đều kêu gọi tín hữu, tín đồ cầu nguyện, vì tin rằng con người không toàn năng, và quyết định sự tồn tại của nhân loại, cũng như bình an cho thế giới và cho…

Hãy Xé Lòng

HÃY XÉ LÒNG “Hãy xé lòng”. Động từ “xé” nghe sao quá mạnh phải không các bạn? Nó như một bạo lực, một vũ lực của cuộc gây chiến, một hành động của người đang có thái độ giận dữ không vừa lòng. Tôi cũng vậy, tôi cảm thấy không thích vì nó rất mạnh…

Chúng ta có thật sự biết lắng nghe người khác không?

Chúng ta có thật sự biết lắng nghe người khác không? Ai trong chúng ta chưa bao giờ nghe bạn bè, người thân than phiền mình: “Bạn không nghe tôi gì hết!” chưa? Biết lắng nghe là một nghệ thuật khó khăn, nhưng không phải là không làm được! Chúng ta tất cả đều nhớ…

Suy Niệm Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay

THỨ TƯ TUẦN III MÙA CHAY Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời…

Các bài Suy niệm Lễ Thánh Giuse

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ THÁNH GIUSE Lời Chúa: 2Sm 7,4-5.12-14.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24 Đặt tên cho con trẻ – Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ. 2 Thánh Giuse, Người Anh Hùng Thầm Lặng. 3 Người công chính – Lm. G.B. Trần Văn Hào SDB. 8 Thánh Giuse – Người gia trưởng gương mẫu. 12…

Suy Niệm Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay

THỨ BA TUẦN III MÙA CHAY Lời Chúa: Mt 18, 21-35 Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần,…

MÙA CHAY NĂM NAY – MÙA CHAY CỦA TOÀN NHÂN LOẠI

MÙA CHAY NĂM NAY – MÙA CHAY CỦA TOÀN NHÂN LOẠI Mùa Chay năm nay dường như trở nên ảm đạm hơn bởi điều mà trong khoảng thời gian qua, dân mạng vẫn hay bàn tán: “sự viếng thăm của Cô Vi (virus Covid-19)”. Xuất phát từ một thành phố, nay Cô-Vi đã lan tràn…

Suy Niệm Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay

THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY Lời Chúa: Lc 4, 24-30 (Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn…

Suy Niệm Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay

THỨ BẢY TUẦN II MÙA CHAY Lời Chúa: Lc 15, 1-3. 11-32 Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn…

Suy Niệm Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay

THỨ SÁU TUẦN II MÙA CHAY Lời Chúa: Mt 21, 33-43. 45-46 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và…

Dịch virus Covid-19 có phải là dấu chỉ của thời đại?

Dịch virus Covid-19 có phải là dấu chỉ của thời đại? Nhiều người có thể ngạc nhiên: Vì sao trước đại dịch virus Corona, Giáo Hội Công Giáo thường mời gọi tín hữu tin vào Thiên Chúa? Đó là thái độ cần thiết, bởi trải qua dòng lịch sử với nhiều biến cố, Giáo Hội…

Suy Niệm Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay

THỨ NĂM TUẦN II MÙA CHAY Lời Chúa: Lc 16, 19-31 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó,…

Suy Niệm Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay

THỨ TƯ TUẦN II MÙA CHAY Lời Chúa: Mt 20, 17-28 Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên…

Suy Niệm Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay

THỨ BA TUẦN II MÙA CHAY Lời Chúa: Mt 23, 1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi…

Suy Niệm Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay

THỨ HAI TUẦN II MÙA CHAY Lời Chúa: Lc 6, 36-38 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án….

Suy Niệm Thứ Bảy tuần 1 Mùa Chay

THỨ BẢY TUẦN I MÙA CHAY Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo * Khi bị bắt, chị Perpêtua còn là một dự tòng. Chị có một cháu bé, lúc chị hai mươi hai tuổi. Còn chị Fêlicita thì mang thai và sinh con gái trong tù. Nhưng cả hai không hề tỏ ra yếu đuối khi tiến vào…

Mùa Chay “Corona”

Mùa Chay “Corona”    Có lẽ, Trải qua hằng trăm năm qua – Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam – chưa từng có Mùa chay nào lại diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, pha lẫn bầu khí u ám như Mùa Chay năm nay    Năm Mới…

Suy Niệm Thứ Sáu tuần 1 Mùa Chay

THỨ SÁU TUẦN I MÙA CHAY Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người….

Suy Niệm Thứ Năm tuần 1 Mùa Chay

THỨ NĂM TUẦN I MÙA CHAY Lời Chúa: Mt 7, 7-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa…

Suy Niệm Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay

THỨ TƯ TUẦN I MÙA CHAY Lời Chúa: Lc 11, 29-32 Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì…

Suy Niệm Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay

THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY Lời Chúa: Mt 6, 7-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con…

Suy Niệm Thứ hai tuần 1 Mùa Chay

THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY Lời Chúa: Mt 25, 31-46 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người,…

Suy Niệm Thứ bảy sau lễ Tro

THỨ BẢY SAU LỄ TRO Lời Chúa: Lc 5, 27-32 Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi…

Suy Niệm Thứ sáu sau lễ Tro

THỨ SÁU SAU LỄ TRO Lời Chúa: Mt 9, 14-15 Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ: “Làm sao các khách dự…

Suy Niệm Thứ năm sau Lễ Tro

THỨ NĂM SAU LỄ TRO Lời Chúa: Lc 9, 22-25 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”. Chúa nói với mọi…

Chiến dịch Mùa Chay: “Một chén cơm”

Chiến dịch Mùa Chay: “Một chén cơm” “Một chén cơm” là tiêu đề chiến dịch Mùa Chay do Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ phát động trong năm nay. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chiến dịch Mùa Chay vào năm 1975, Cơ quan chính thức về cứu trợ và phát triển…