Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020
Suy niệm Thứ Sáu tuần 30 thường niên

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 14, 1-6 Khi ấy, vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những người hiện diện ở đó dòm xét Người. Bấy giờ có một người mắc bệnh thuỷ thũng ở trước mặt Người. Chúa…

Suy niệm Thứ Năm tuần 30 thường niên

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 13, 31-35 Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy”. Người trả lời: “Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: “Đây Ta…

Suy niệm Thứ Tư tuần 30 thường niên

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN – THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ. Lễ kính. * Tông đồ Simon có biệt danh là Nhiệt Thành, có lẽ vì người thuộc nhóm cực đoan, chống người Rôma. Người được xếp thứ mười một trong bản danh sách các Tông Đồ. Còn thánh Giuđa,…

Suy niệm Thứ Hai tuần 30 thường niên

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 13, 10-17 Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên…

Suy niệm Thứ Bảy tuần 29 thường niên

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 13, 1-9 Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ…

Hội đồng Giám mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung ngày 21.10.2020

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM CỨU TRỢ LŨ LỤT TẠI MIỀN TRUNG NGÀY 21.10.2020 Ban Truyền Thông TGP Huế WTGPH (21.10.2020) – “Lá rách tương tàn, đùm bọc lá tương tàn như nhau”, đó là lời của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp khi phái đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam viếng thăm và ủy lạo…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 29 thường niên

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 12, 54-59 Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: “Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: Trời sắp mưa; và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi…

Suy niệm Thứ Năm tuần 29 thường niên

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 12, 49-53 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho…

Suy niệm Thứ Tư tuần 29 thường niên

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 12, 39-48 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con…

Suy niệm Thứ Hai tuần 29 thường niên

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 12, 13-21 Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người…

Suy niệm Thứ Bảy tuần 28 thường niên

Suy niệm Thứ Bảy tuần 28 Thường Niên – Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.  * Giám mục I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-khi-a đã bị án quăng làm mồi cho thú dữ, tại Rôma, quãng năm 110. Tại các chặng dừng chân trên con đường tiến đến nơi hành hình, người đã gửi bảy thư…

Suy niệm Thứ Sáu Tuần 28 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 12, 1-7 Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: “Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là…

Suy niệm Thứ Năm tuần 28 thường niên

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN – THÁNH TÊRÊXA GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. LỄ NHỚ. * Chào đời năm 1515 tại Avila, Tây Ban Nha, Têrêxa là một nhà cải tổ dòng Cát Minh, một con người vừa chiêm niệm vừa hoạt động. Là người chiêm niệm, chị đã ghi…

Suy niệm Thứ Tư tuần 28 thường niên

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 11, 42-46 Khi ấy, Chúa phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa:…

Suy niệm Thứ Ba tuần 28 Thường Niên

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Tin Mừng: Lc 11, 37-41 Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa…

Suy niệm Thứ Hai tuần 28 thường niên

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 11, 29-32 Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri…

Suy niệm Thứ Bảy tuần 27 thường niên

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 11, 27-28 Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!” Nhưng Người phán rằng: “Những ai…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 27 thường niên

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 11, 15-26 Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người…

Suy niệm Thứ Năm tuần 27 thường niên

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 11, 5-13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: “Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi…

Suy niệm Thứ Tư tuần 27 thường niên

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN  ĐỨC MẸ MÂN CÔI – LỄ NHỚ * Ngày 7 tháng 10 năm 1571, Tây Phương thoát khỏi sự đe dọa của quân Thổ Nhĩ Kỳ nhờ chiến thắng ở vịnh Lê-pan-tô. Người ta cho rằng chiến thắng đó là kết quả của Kinh Mân Côi. Ngày…

Suy niệm Thứ Hai tuần 27 thường niên

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 10, 25-37 Khi ấy, có một người thông luật đúng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Người nói với ông: “Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì…

Suy Niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM A Lời Chúa: Is. 5, 1-7; Pl. 4, 6-9; Mt. 21, 33-43 MỤC LỤC Tá điền chiếm vườn nho – ViKiNi 1 Đừng trở thành sát nhân – Huệ Minh. 4 Hoa trái 10 Vườn nho. 12 Đấng Vô Cùng Tốt Lành. 14 Suy niệm của Lm….

Suy niệm Thứ Bảy tuần 26 thường niên

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 10, 17-24 Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: “Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”. Người bảo: “Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 26 thường niên

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN – Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ * Các thiên thần được ơn gọi trước hết là để chiêm ngưỡng ánh huy hoàng của thánh nhan Thiên Chúa và không ngừng ca hát ngợi khen Người. Nhưng theo Kinh Thánh, Chúa cũng trao cho các thiên…

Suy niệm Thứ Năm tuần 26 thường niên

SUY NIỆM THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN  THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Lễ kính. Bổn mạng các xứ truyền giáo. TẾT TRUNG THU.  Cầu cho thiếu nhi. * Thánh nữ sinh năm 1873 tại A-lăng-xông, nước Pháp. Người nhập đan viện Cát Minh ở Li-di-ơ, lúc…

Suy niệm Thứ Tư tuần 26 thường niên

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ * Thánh nhân sinh quãng năm 340 tại Xơtriđôn, Đanmaxia. Người đến Rôma học văn chương và đã lãnh bí tích Thánh Tẩy tại đó. Người sang Đông phương và làm linh mục. Trở lại Rôma, người làm…

Suy niệm Thứ Hai tuần 26 thường niên

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 9, 46-50 Khi ấy, các mộn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người,…

Suy niệm Thứ Bảy tuần 25 thường niên

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 9, 43b-45 Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào…

Đức Hồng y Tagle đã hồi phục, có kết quả âm tính với virus corona

ĐỨC HỒNG Y TAGLE ĐÃ HỒI PHỤC, CÓ KẾT QUẢ ÂM TÍNH VỚI VIRUS CORONA Hồng Thủy – Vatican News Ngày 23/9, tin tức của Hội đồng giám mục Philippines cho biết Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, đã hồi phục sau 13 ngày…

Tiếp kiến chung 23-09-2020: Mỗi người có vai trò trong việc chữa lành xã hội

TIẾP KIẾN CHUNG 23-09-2020: MỖI NGƯỜI CÓ VAI TRÒ TRONG VIỆC CHỮA LÀNH XÃ HỘI Hồng Thủy Vatican News (23.9.2020) – Làm thế nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay? Đức Thánh Cha trả lời rằng mỗi người hãy đảm nhận trách nhiệm của mình trong việc chữa lành xã hội. Và ngài…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 25 thường niên

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 9, 18-22 Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: “Người thì bảo là…

Suy niệm Thứ Năm tuần 25 thường niên

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 9, 7-9 Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ…

Suy niệm Thứ Tư tuần 25 thường niên

THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 9, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành…

Suy Niệm Thứ Hai tuần 5 mùa Chay

THỨ HAI TUẦN V MÙA CHAY Lời Chúa: Ga 8, 1-11 Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu…

Suy Niệm Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay

THỨ BẢY TUẦN IV MÙA CHAY Lời Chúa: Ga 7, 40-53 Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Ðấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?…