Thứ Tư, ngày 14 tháng 04 năm 2021
Suy niệm Thứ Ba tuần 1 thường niên

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN LỜI CHÚA: Mc 1, 21-28  (Ðến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Ðang lúc…

Suy niệm Thứ Hai tuần 1 thường niên

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN LỜI CHÚA: Mc 1, 14-20 Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin…

Suy niệm Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mc 1,7-11 Bài Tin Mừng: Mc 1, 6b-11 Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: “Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã…

Suy niệm Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh

SUY NIỆM THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH LỜI CHÚA: Ga 3, 22-30 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến…

Suy niệm Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh

SUY NIỆM THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH LỜI CHÚA: Lc 5, 12-16 Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được…

Suy niệm Thứ Năm sau lễ Hiển Linh

SUY NIỆM THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH LỜI CHÚA: Lc 4, 14-22a Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người. Người đến Nadarét là…

Suy niệm Thứ Tư sau lễ Hiển Linh

SUY NIỆM THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH LỜI CHÚA: Mc 6, 45-52  (Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bếtsai-đa, đang khi Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện. Chiều…

Suy niệm Thứ Hai sau lễ Hiển Linh

SUY NIỆM THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH LỜI CHÚA: Mt 4, 12-17. 23-25 Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng:…

Suy niệm Chúa Nhật – Lễ Chúa Hiển Linh

SUY NIỆM CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA HIỂN LINH PHÚC ÂM: Mt 2, 1-12 Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã…

Suy niệm Thứ Bảy đầu tháng – Thánh Baxiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô

 SUY NIỆM THỨ BẢY ĐẦU THÁNG – THÁNH BAXILIÔ CẢ VÀ THÁNH GRÊGÔRIÔ NAZIANZÊNÔ. LỄ NHỚ. * Thánh Baxiliô sinh tại Xêdarê miền Capađôxia năm 330, trong một gia đình Kitô giáo. Vốn là người tinh thông văn học lại nổi tiếng nhân đức, ban đầu thánh nhân chọn cuộc đời đan tu. Đến năm 370, người được…

Suy niệm Thứ Sáu – Cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh

SUY NIỆM THỨ SÁU – CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH  – THÁNH MARIA MẸ THIÊN CHÚA. Lễ Trọng. – Ngày thế giới cầu nguyện cho Hòa Bình. LỜI CHÚA: Lc 2, 16-21 Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh…

Suy niệm Thứ Năm – Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh –

SUY NIỆM THỨ NĂM – NGÀY THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH  LỜI CHÚA: Ga 1, 1-18 Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do…

Suy niệm Thứ Tư – Ngày thứ sáu tuần Bát Nhật Giáng Sinh

SUY NIỆM THỨ TƯ – NGÀY THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH LỜI CHÚA: Lc 2, 36-40 Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám…

Suy niệm Thứ Ba – Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

SUY NIỆM THỨ BA – NGÀY THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH LỜI CHÚA: Lc 2, 22-35 Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được…

Suy niệm Thứ Hai – Ngày thứ tư tuần Bát Nhật Giáng Sinh

SUY NIỆM THỨ HAI – NGÀY THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH – THÁNH ANH HÀI. Lễ kính. – LỜI CHÚA: Mt 2, 13-18 Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn…

Suy niệm Chúa Nhật Thánh Gia Thất năm B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT THÁNH GIA THẤT NĂM B Lời Chúa: Lc 2, 22-40 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con…

Suy niệm Thứ Bảy – Ngày thứ hai tuần Bát Nhật Giáng Sinh

SUY NIỆM THỨ BẢY – NGÀY THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH  – THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. – LỜI CHÚA: Mt 10,17-22 Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Chúng con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh…

SUY NIỆM LỄ GIÁNG SINH

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ GIÁNG SINH Lời Chúa: Lễ Đêm: Is 9, 2-4. 6-7; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14 Lễ Rạng Đông: Is 62, 11-12; Tt 3, 4-7; Lc 2, 15-20 Lễ Ban Ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 Ảnh: Google MỤC LỤC Gia đình. 5 Con người – Lc 2,1-20. 7…

Suy niệm Thứ Năm tuần 4 mùa vọng

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 4 MÙA VỌNG LỜI CHÚA: Lc 1, 67-79 Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ðavít, Người đã cho xuất…

Suy niệm Thứ Tư tuần 4 mùa vọng

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA VỌNG LỜI CHÚA: Lc 1, 57-66 Khi đến ngày sinh, bà Isave hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt…

Suy niệm thứ Ba tuần 4 Mùa Vọng

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 4 MÙA VỌNG LỜI CHÚA: Lc 1, 46-56 Khi ấy, Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ…

Suy niệm Thứ Hai tuần 4 mùa vọng

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN IV MÙA VỌNG LỜI CHÚA: Lc 1, 39-45 Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Isave, và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong…

Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM B Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ…

Suy niệm Thứ Bảy tuần 3 mùa vọng

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA VỌNG LỜI CHÚA: Lc 1, 5-25 Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Giacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elisabeth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi…

Suy niệm Thứ Năm tuần 3 mùa vọng

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA VỌNG LỜI CHÚA: Mt 1, 1-17 Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram…

Suy niệm Thứ Tư tuần 3 mùa vọng

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA VỌNG LỜI CHÚA: Lc 7, 19-23 (Hl 18b-23) Khi ấy, Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Ngài là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải chờ đợi Ðấng nào khác?” Khi những người này đến…

Suy niệm Thứ Ba tuần 3 mùa vọng

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 3 MÙA VỌNG LỜI CHÚA: Mt 21, 28-32 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi…

Suy niệm Thứ Hai tuần 3 mùa vọng

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 3 MÙA VỌNG – Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.– * Thánh Gioan thánh giá chào đời năm 1542 ở Phontivêrốt, nước Tây ban Nha. Sau một ít năm sống trong dòng Cácmen, và được thánh nữ Têrêxa thành Avila khuyến khích, thánh Gioan đã muốn thực…

Suy niệm Thứ Bảy tuần 2 mùa vọng

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA VỌNG LỜI CHÚA: Mt 17, 10-13 Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?” Chúa Giêsu trả lời: “Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã…

Suy niệm Thứ Sáu tuần 2 mùa vọng

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA VỌNG LỜI CHÚA: Mt 11, 16-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: “Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa…

Suy niệm Thứ Năm tuần 2 mùa vọng

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA VỌNG LỜI CHÚA: Mt 11, 11-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại…

Suy niệm Thứ Tư tuần 2 mùa vọng

SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA VỌNG LỜI CHÚA: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta…

Suy niệm Thứ Ba tuần 2 mùa vọng

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN 2 MÙA VỌNG ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI – LỄ TRỌNG * Ngay từ giây phút đầu tiên trong đời, Đức Maria đã được gìn giữ khỏi vương bất cứ tội lỗi nào, nhờ ân sủng do cái chết của Con mình. Như vậy, tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên…

Suy niệm Thứ Hai tuần 2 mùa vọng

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG – THÁNH AMRÔXIÔ, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH – * Thánh Amrôxiô chào đời ở Trêvêrô khoảng năm 340 trong một gia đình người Rôma. Thánh nhân theo học ở Rôma và bắt đầu sự nghiệp hiển hách ở Xiếcmiô. Năm 374, lúc đang ở Milanô, thánh nhân bất ngờ…

Suy niệm Thứ Bảy tuần 1 mùa vọng

SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA VỌNG LỜI CHÚA: Mt 9,35 – 10,1.6-8 Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót…