Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020
Kitô hữu – Người truyền lửa yêu thương của Chúa cho thế giới

KITÔ HỮU – NGƯỜI TRUYỀN LỬA YÊU THƯƠNG  CỦA CHÚA CHO THẾ GIỚI       Mỗi Kitô hữu chúng ta là một phần tử của Hội thánh Chúa nên đều được ơn gọi chia sẻ sứ mệnh truyền giáo của Hội thánh vì bản chất của Hội thánh Chúa Kitô là truyền giáo (Vat…