Thứ Sáu, ngày 05 tháng 03 năm 2021

Hành Hương Đức Mẹ Tàpao 12/11/2020

Chuyên mục: Nhật ký - Ngày đăng: 13.11.2020
Chia sẻ:

Hành Hương Đức Mẹ Tàpao 12/11/2020

267A1493

Tối 12.11.2020

hình ảnh 12.11.2020

Vào lúc 19g00, Đức Cha Giuse, cha Tổng đại diện, quý Cha và quý Khách hành hương, mặc dù hiện diện rất khiêm tốn, đã tham dự giờ cầu nguyện, rước kiệu và chầu Thánh Thể tại quảng trường Trung Tâm. Ca đoàn cùng cộng đoàn cất lên ca khúc Tôn Vinh Mẹ Tàpao sốt sắng: “Ôi Mẹ Tàpao ! Chúng con đến đây cúi chào, tung hô danh Mẹ cao sáng, muôn loài khắp chốn ca vang. Ôi Mẹ Tàpao ! Mẹ chẳng vương nhiễm Tội Truyền, là Mẹ Thiên Chúa uy linh, xác hồn hiển vinh thiên đình”.

Quý khách hành hương tay cầm nến sáng, môi râm ran kinh Kính Mừng cầu nguyện cho những người thân đã qua đời. Mọi người tháp tùng đoàn rước kiệu Đức Mẹ Tàpao chung quanh quảng trường Trung Tâm. Cha Tổng đại diện chủ sự giờ chầu và ban phép lành Thánh Thể. Kết thúc giờ chầu, cộng đoàn sốt sắng rước kiệu Thánh Thể từ quảng trường Trung Tâm sang quảng trường Thánh Thể. Thánh Thể được đặt tại Nhà Nguyện này suốt đêm 12 cho đến sáng 13 để bất cứ ai có thể đến thờ lạy và kính viếng riêng tư với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Vp. Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao