Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020

Hình ảnh cộng đoàn hành hương tham dự giờ khấn và Thánh Lễ tại Quảng Trường Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao sáng 13.10.2020

Chuyên mục: Nhật ký - Ngày đăng: 14.10.2020
Chia sẻ:

HÌNH ẢNH CỘNG ĐOÀN HÀNH HƯƠNG THAM DỰ GIỜ KHẤN VÀ THÁNH LỄ TẠI QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO SÁNG 13.10.2020

Vp. Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao