Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020

Hình ảnh rước kiệu – lần chuỗi Mân Côi – dâng hoa kính Đức Mẹ – Thánh Lễ tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao (12/10/2020)

Chuyên mục: Nhật ký - Ngày đăng: 14.10.2020
Chia sẻ:

HÌNH ẢNH RƯỚC KIỆU – LẦN CHUỖI MÂN CÔI – DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ – THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ TẠI TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO (12/10/2020)

Vp. Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao