Thứ Bảy, ngày 15 tháng 08 năm 2020

Lạy Mẹ Tàpao – Ns. Linh Huyền Dung

Chuyên mục: Tâm tình với Mẹ - Ngày đăng: 06.01.2019
Chia sẻ:

CD LẠY MẸ TÀPAO

12 CA KHÚC DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ TÀPAO – Ns. Linh Huyền Dung

 

1. Lời giới thiệu CD LẠY MẸ TÀPAO 

 

2. Đồng hành về bên Mẹ.mp3

 

3. Hành hương về bên Mẹ.mp3

 

4. Linh địa Tàpao.mp3

 

5. Lạy Mẹ Tàpao.mp3

 

6. Tạ ơn Đức Mẹ Tàpao.mp3

 

7. Đức Mẹ Tàpao.mp3

 

8. Về bên Mẹ.mp3

 

9. Muôn hoa dâng Mẹ.mp3

 

10. Khấn xin Mẹ.mp3

 

11. Tình Mẹ thương con.mp3

 

12. Khẩn cầu Đức Mẹ Tàpao.mp3

 

13. Chào mừng Năm Thánh 50 năm Đức Mẹ Tàpao.mp3