thứ Ba, ngày 01 tháng 12 năm 2020

Xin dâng lên Mẹ lời Kinh Mân Côi

Chuyên mục: Tâm tình với Mẹ - Ngày đăng: 18.10.2020
Chia sẻ:

XIN DÂNG LÊN MẸ LỜI KINH MÂN CÔI

Có một lời kinh đã đi vào lòng người Công Giáo bao thế hệ, đó là kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi là lời kinh dễ đọc và có thể áp dụng mọi địa hình. Ở đồi núi hay đồng bằng, miền quê hay thành thị, trong nhà hay đi đường, trên giường bệnh hay đi du lịch, trong nhà thờ hay nơi công sở, ta đều đọc được kinh Mân Côi. Nhiều người có nếp quen đeo tràng chuỗi Mân Côi nơi cổ hoặc trên tay để nhớ cầu nguyện. Có người vừa ra khỏi nhà đã thầm thĩ kinh Kính Mừng.

“Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ, hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen”.

Kinh Mân Côi là những bông hoa hồng không phai. Thành thử mỗi ngày ta cố gắng dâng cho Mẹ Maria những bông hoa Mân Côi xinh đẹp. Mỗi người một kinh Kính Mừng. Mười người góp lại thành vòng hoa thiêng. Kính dâng lên Mẹ nhân hiền. Đấng đầy ơn phúc tuôn tràn tháng năm.
Xin Mẹ che chở, giữ gìn chúng con hôm nay và mọi ngày trong suốt cuộc đời.
Vp. Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao